Stipendije

  NATJEČAJ za dodjelu stipendija u suradnji s Gradom Splitom za 2012

   

  NATJEČAJ za dodjelu stipendija u suradnji s Gradom Splitom

  Mediteranski institut za istraživanje života, Meštrovićevo šetalište bb, 21000 Split (u daljnjem tekstu: MedILS), sukladno članku 10. Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku dodjele stipendija za izvrsnost, dana 01.01.2012. raspisuje

  NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

  Kriteriji dodjele sredstava su:

  • izvrsnost učenika i studenata (iznadprosječne ocjene, sudjelovanje u znanstvenim projektima i programima)
  • područje studija mora biti kompatibilno sa područjima znanstvenih projekata MedILS-a
  • student/primatelj stipendije mora biti spreman raditi svoj završni/doktorski rad na projektu MedILS-a tijekom trajanja stipendije

   

  Pravo na dodjelu stipendije imaju:

  a) Studenti/ce na sveučilišnom diplomskom ili integriranom studiju koji nisu stariji od 25 godina:

  • ako nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija
  • ako imaju prosjek ocjena u dosadašnjem studiju od najmanje 4,0

  b) Polaznici/e doktorskih studija ili osobe sa završenim diplomskim ili integriranim sveučilišnim studijem koji nisu stariji od 30 godina, te osobe sa završenim doktorskim studijem na postdoktorskom usavršavanju koje nisu starije od 35 godina:

  • ako su na diplomskom ili integriranom sveučilišnom studiju imali prosjek od najmanje 4,0
  • ako dobro poznaju engleski jezik, do te mjere da se mogu uspješno služiti stručnom i znanstvenom literaturom
  • ako su pokazali izvrsnost tijekom studija i u znanstvenoistraživačkom radu

   

  Prijave za natječaj primaju se i rješavaju se dok se ne ispuni financijska kvota određena za dodjelu stipendija za tekuću godinu.

   

  Prijavi se prilažu dokazi o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja. Potrebni dokumenti su:

  • životopis
  • potvrda o upisu na fakultet (za studente)
  • prijepis ocjena u dosadašnjem studiju
  • potvrde o osvojenim nagradama
  • potvrde sudjelovanja u znanstvenoistraživačkim projektima
  • motivacijsko pismo
  • pismo preporuke mentora ili profesora

   

  Nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Odluka o dodjeli sredstava bit će objavljena na internetskoj stranici Instituta u roku 8 dana od usvajanja odluke Povjerenstva.

   

  Natječajnu dokumentaciju pošaljite na
  e-mail:medils@medils.hr
  ili na adresu:
  MedILS
  „Za dodjelu stipendije“
  Meštrovićevo šetalište 45
  21000 Split

   

  Odluke Povjerenstva za dodjelu stipendija – siječanj 2012

  Stipendije su odobrene slijedećim studentima:

  • Domagoj Čikeš

  • Mira Kuzmić

  • Andrea Nikolić

  • Dinko Relković

  • Marina Rudan

  • Anita Vidović

   

  Dokumenti

  Name:
  Email:
  Subject:
  Message:
  x