HRS4R

  HRS4R Strategija ljudskih resursa za istraživače

  Mediteranski institut za istraživanje života u stalnom nastojanju da svojim sadašnjim i budućim zaposlenim istraživačima omogući ostvarenje punog znanstvenog potencijala, ali i uživanje istih prava i obveza kao u bilo kojoj zemlji Europe, 14. studenoga 2016. godine je potpisao Deklaraciju o pristupanju “Europskoj povelji za istraživače” i “Kodeksu o zapošljavanju istraživača”. Deklaracija Povelja i Kodeks

  Na taj je način usvojio preporuke koje opisuju načela zapošljavanja i uvjete rada za istraživače. Europska povelja definira prava i obveze istraživača i organizacija u kojima rade, dok se Kodeks o zapošljavanju istraživača odnosi na jednakost u postupcima zapošljavanja za sve istraživače u Europi i povećava transparentnost u njihovom zapošljavanju i radu. Povelja također opisuje odgovornosti istraživača u pogledu etičkih normi, zakonskih i ugovornih obveza.

  Kako bi ostvario svoje ciljeve u vidu  poticajnog i djelotvornog radnog okruženja za istraživače usklađenih s europskim standardima, MedILS se 2019. prijavio za nagradu Europske komisije HRS4R Strategija ljudskih resursa za istraživače. MedILS_Notification_Of_Commitment

  'HR strategija za istraživače' HRS4R podržava istraživačke institucije i organizacije u provedbi Povelje i Kodeksa u njihovim politikama i praksama. Provedba načela Povelje i Kodeksa istraživačke institucije čini privlačnijima istraživačima koji traže novog poslodavca. Europska komisija dodjelom "Nagrade za izvrsnost u istraživanju" priznaje institucije koje postižu napredak u usklađivanju svojih ljudskih potencijala s 40 načela Povelje i Kodeksa, na temelju prilagođenog Akcijskog plana, odnosno HR strategije.

  MedILS je u 2021. godini u početnoj fazi te revidira svoj Akcijski plan, prema ponovljenom interno provedenom istraživanju i ispunjenoj GAP Analizi i OTM-R Checklist.

  OTM-R POLITIKA NA MedILS-u

  MedILS je 11. siječnja 2021. donio Odluku o usvajanju Politike otvorenog, transparentnog i meritornog zapošljavanja na MedILSu (HR OTM-R) MedILS OTM-R Odluka, kako bi procese zapošljavanja na institutu uskladio s HRS4R procedurom i načelima Povelje i Kodeksa.

  Cilj provođenja OTM-R Politike je osigurati jednake uvjete za sve prijavitelje, te otvoren i transparentan pristup odabiru kandidata za radna mjesta istraživača, utemeljen na njihovi dostignućima  i sposobnostima.

  OTM-R Politika je utemeljena na sljedećim načelima:

  1. Otvorenost prema javnosti

  2. Transparentnost

  3. Jednaka dostupnost

  4. Izbor utemeljen na stručnosti/zaslugama

  5. Kompetencije članova povjerenstava za evaluaciju pristupnika