STIM

ŠTO JE STIM?

Centar izvrsnosti za znanost i tehnologiju – integracija Mediteranske regije (STIM) povezuje istraživanje s inovacijom i edukacijom kroz tri Područja unaprjeđivanja utemeljena na izvrsnosti i aktualnosti:

I. Napredna tehnologija na nanoskali fokusirat će se na obnovljive izvore energije i nanotehnologiju za medicinsku dijagnostiku razvojem novih materijala za solarne i gorive ćelije i dizajnom novih nanostrukturiranih biosenzoričkih materijala za medicinsku dijagnostiku.

II. Voda i okoliš uključuje zaštitu kvalitete i kvantitete vode, utjecaje klimatskih promjena te plavu biotehnologiju/morske bioresurse za bioekonomiju.

III. Obrazovanje će slijediti nove strateške okvire za europsku suradnju u obrazovanju i osposobljavanju (Education and Training, ET2020) te uspostaviti nove programe za poduzetništvo u području prirodnih znanosti i tehnologije, sukladno sa Područjima unaprjeđivanja, uključujući kontinuiranu edukaciju kao i osiguranje njene izvrsnosti.

 

Područja unaprjeđivanja

Napredna tehnologija nanoskali za Obnovljivu energiju i medicinsku dijagnostiku

1. Razvoj novih materijala za solarne ćelije

2. Razvoj novih materijala za gorive ćelije

3. Dizajn novih nanostrukturnih biosenzorskih materijala za medicinsku dijagnostiku

Voda i okoliš

1. Dinamika transporta i monitoring okoliša u koritima rijeka i obalnom području

2. Utjecaj klimatskih promjena na obalno područje

3. Plava biotehnologija/morski bioizvori za bioekonomiju

Obrazovanje

1. Programi poduzetništva u prirodnim znanostima i tehnologiji strukturirani prema Područjima unaprjeđivanja, Education and Training (ET 2020)