Biologija robusnosti

   Grupa Biologija robusnosti nastoji razumjeti enigme dvaju suprotstavljenih bioloških fenomena: starenja, koje je progresivno strukturno i funkcionalno propadanje živih bića na svim razinama organizacije, te robusnosti, prirodne sposobnosti da se odupru oštećenjima i suprotstave starenju i bolestima. 
   Slična dob pojave različitih bolesti povezanih sa starenjem (eng. age-related diseases, ARD) kod većine ljudi i postojanje rijetkih "stršećih vrijednosti" - stogodišnjaka koji su bez bolesti tijekom cijelog života - sugeriraju zajednički uzrok, pa čak i mehanizam, svih ARD-a. Na molekularnoj razini, oksidativno oštećenje proteina, a posebno karbonilacija proteina, leži u osnovi starenja i ARD-a. Važno je da se varijante proteina razlikuju po svojoj unutarnjoj osjetljivosti na karbonilaciju, te ovu grupu posebno zanimaju dva ekstrema tog spektra: proteini otporni na karbonilaciju i proteini s većom od prosječne osjetljivosti na oksidativna oštećenja, poput raznih mutacija povezanih s bolestima. Glavno pitanje je kako takvi oštećeni proteini ometaju staničnu funkciju i uništavaju stanice kod degenerativnih bolesti. Nadalje, razvijamo nove pristupe temeljene na nanotehnologiji za detekciju karbonila na rekombinantnim proteinima i u staničnom okruženju.
   Druga glavna tematika istraživanja ove grupe jest korištenje bioinformatičkih i eksperimentalnih pristupa za razumijevanje prirodnih strategija za ublažavanje propadanja uzrokovanog starenjem na razini stanica i tkiva. Nakupljanje oštećenja uzrokovanih starenjem u pojedinim stanicama stohastički je proces i kao takav dovodi do progresivnog povećanja heterogenosti stanica u tkivima. Unatoč tome, usprkos sve većem broju oštećenih stanica, tkiva ostaju zdrava i funkcionalna desetljećima. Ova robusnost tkiva može se objasniti staničnom parabiozom – procesom zacjeljivanja jako oštećenih stanica molekularnom razmjenom sa zdravim susjedima. Uz svoju ulogu u sposobnosti održavanja oštećenih stanica na životu, stanična parabioza mogla bi potencijalno suzbiti razvoj karcinoma, držeći pionirske maligne stanice utišanima kroz dulje vremensko razdoblje. 
   Glavni cilj svih naših projekata je postaviti osnovu za razvoj strategija za usporavanje starenja i odgoditi pojavu bolesti povezanih sa starenjem. 
   Grupu je 2007. godine osnovao prof. Miroslav Radman, te ju od 2019. godine vodi dr.sc. Katarina Trajković.

    

    

    1. “Cellular parabiosis: the role of cell-to-cell communication in phenotypic suppression” Croatian Science Foundation (CSF/HrZZ) research project (IP-2019-04-3504; funding period: 2020-2023);
    2. Young Researchers’ Career Development Project; Croatian Science Foundation (CSF/HrZZ) (DOK-2020-01-1998; funding period: 2020-2023);
    3. “Deciphering the mechanism of cellular aging: interaction of oxidatively damaged proteins with the cellular membranes”; Marie Skłodowska-Curie Actions/Individual Fellowship (898685 — CarboPore — H2020-MSCA-IF-2019; funding period: 2020-2022);
    4. “A common mechanism of bacterial and human cell death: identification and characterization of cytotoxic protein oligomers leading to permeabilization of the cellular membranes”; CELLS - ALBA Synchrotron and CALIPSOplus (201902353; experiment performed in November 2019).
    5. “Lysosomal proteome damage in aging and disease”. Bilateral project in collaboration with Dr. Anita Krisko from the University Medical Center Goettingen, Germany. 

    Collaborations within funded projects/actions​
    1. “Application of new nanostructured materials in medical diagnostics”; STIM REI (Center of Excellence for Science and Technology, Integration of Mediterranean Region, Research, Innovation, Education) (KK.01.1.1.01. 0003.; funding period: 2017-2022);
    2. COST Action “ADHEsion GPCR Network: Research and Implementation Set the path for future Exploration” (CA18240; funding period: 2019-2023).
    3. COST action "A sound proteome for a sound body: targeting proteolysis for proteome remodeling" (CA20113; funding period 2021-2025)font>

     Rodolphe Antoine (C.N.R.S. Institut Lumière Matière, Lyon, France)

     Vlasta Bonačić-Koutecký (Center of Excellence for Science and Technology - Integration of Mediterranean Region (STIM) at the University of Split)

     Tanja Dučić (ALBA Synchrotron, Cerdanyola del Valles, Spain)

     Silva Katušić Hećimović (Institute Ruđer Bošković, Zagreb, Croatia)

     Anita Kriško (University Medical Center Goettingen, Germany)

     Milena Ninković (University Medical Center Goettingen, Germany)

     Tatjana Paunesku (Northwestern University, Chicago, USA)

     Eva Žerovnik (Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia)

      Jobs

      We welcome enthusiastic researchers interested in aging and robustness of life to join our team. 

       

      Contact:
      Katarina.trajkovic@medils.hr
      MedILS, Mestrovicevo setaliste 45
      21000 Split, Croatia

       

       

       Galerija

       Publikacije