Kalendar događanja

  • 17
    8, 2020

Preparing Global Leaders Forum – Croatia (cancelled due to COVID-19)

Preparing Global Leaders Foundation (PGLF) je obrazovna neprofitna organizacija posvećena mijenjanju paradigmi leadershipa kroz intenzivne obrazovne seminare po cijelom svijetu. Misija programa je pomoći sudionicima u usavršavanju njihovog potencijala, razvijanju leadership i komunikacijskih vještina te stjecanju inovativnog i poduzetničkog duha. PGLF je trenutno sastavljen od tri škole koje se održavaju u Rusiji, Jordanu te već treću godinu i u Hrvatskoj.