MedILSInno

    Program MedILSInno 

     inovacije, nove tehnologije i industrije, postavljanje interaktivnih platformi

    (na pr. MARCEL: http://www.mmmarcel.org/members/member/don-foresta  )