Novosti

Preparing Global Leaders Forum - Croatia

20 - 25 March 2017

Preparing Global Leaders Forum - Croatia

Misija programa je pomoći sudionicima u usavršavanju njihovog potencijala, razvijanju leadership i komunikacijskih vještina te stjecanju inovativnog i poduzetničkog duha. PGLF je trenutno sastavljen od četiri škole koje se održavaju u Rusiji, Makedoniji, Jordanu te od ove godine i u Hrvatskoj.

 

PGLF Croatia međunarodni je obrazovni program sastavljen je za najbolje studente posljednjih godina studija i mlade profesionalce diljem svijeta. Pripremljen je na način da opremi buduće lidere sa znanjem i vještinama potrebnim za efektivno vođenje u sve složenijem globaliziranom svijetu.

 

Predavači na PGLF Croatia su vodeći stručnjaci u području leadershipa, inovacija, psihologije i globalnim studijima kao i eminentni profesionalci u mnoštvu poslovnih sektora.

 

Sudionici dolaze iz cijelog svijeta predstavljajući svih 6 kontinenata i dovode perspektive budućih globalnih vođa na jedno mjesto.  

Dokumenti

Poveznice

Name:
Email:
Subject:
Message:
x